Upravit stránku

Myo-inositol u pacientů se syndromem polycystických ovarií: nová metoda pro indukci ovulace

Papaleo E, Unfer V, Baillargeon JP, De Santis L, Fusi F, Brigante C, Marelli G, Cino I, Redaelli A, Ferrari A. Myo-inositol in patients with polycystic ovary syndrome: a novel method for ovulation induction. Gynecol Endocrinol 2007;23(12):700–703.

Souhrn

Pozadí: PCOS je často charakterizován chronicky se vyskytující málo častou nebo zcela chybějící ovulací (obvykle se projevující jako nepravidelný nebo úplně chybějící menstruační cyklus) a hyperandrogenismem. Navíc 30-40 % žen s PCOS má zhoršenou glukózovou toleranci a porucha signalizační dráhy inzulínu se zdá, že se odráží (seems to be implicated) v patogenezi inzulinové rezistence. Pacienti s PCOS jsou často subfertilní (v důsledku poruchy vaječníku). Tito pacienti často potřebují, pro vyvolání ovulace, léky jako klomifen-citrát nebo FSH. Tato léčba je však často spojena s rizikem mnohočetného těhotenství a syndromu ovariální hyperstimulace. Hypotézou bylo, že podáním MYO, patřící do skupiny vitaminů B, by se mohla zlepšit aktivita inzulínových receptorů a mohlo by dojít k obnovení normální funkce vaječníků.

Materiál a metody: do studie bylo zahrnuto 25 žen s PCOS v reprodukčním věku s nepravidelným nebo zcela chybějícím menstruačním cyklem. Porucha vaječníků z důvodu PCOS byla jedinou příčinou neplodnosti (nebyly nalezeny žádné defekty v parametrech spermií). Pacientům byly podány 2 g MYO v kombinaci s kyselinou listovou 2krát denně. Po dobu 6 měsíců byla ultrazvukem a hormonálním profilem monitorována aktivita vaječníků a hodnocen byl počet spontánních menstruačních cyklů a event. těhotenství.

Výsledky: U 22 pacientů z 25 (88 %) se během léčby objevil alespoň jeden spontánní menstruační cyklus, z nichž 18 (72 %) udrželo normální aktivitu vaječníků během sledované doby. Celkem 10 (40 %) pacientek otěhotnělo. 9 těhotenství prokázaných ultrazvukem bylo jednočetných, 1 těhotenství byl biochemický potrat. 1 těhotenství z 9 skončilo potratem v 7. týdnu.

Závěr: MYO představuje jednoduchou a bezpečnou léčbu obnovující spontánní aktivitu vaječníků a následně plodnost u většiny pacientů s PCOS. Tato léčba nevedla k mnohočetnému těhotenství.

Článek ke staženípdf249.00 KB

Myo-inositol u pacientů se syndromem polycystických ovarií: nová metoda pro indukci ovulace