Upravit stránku

Podání Myo-inositolu pozitivně ovlivňuje hyperinzulinémii a hormonální parametry u pacientů se syndromem polycystických ovarií s nadváhou

Genazzani AD, Lanzoni C, Ricchieri F, Jasonni VM. Myo-inositol administration positively affects hyperinsulinemia and hormonal parameters in overweight patients with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol 2008;24(3):139–144.

Souhrn

Cíl: Zhodnotit vliv podání MYO na hormonální parametry u pacientů s PCOS.

Charakter studie: Kontrolovaná klinická studie.

Soubor: Pacienti s PCOS v oblasti prováděného výzkumu (clinical research environment).

Pacienti: Po podepsání informovaného souhlasu bylo do studie zahrnuto 20 pacientů s PCOS s nadváhou.

Intervence: Všichni pacienti absolvovali před a po 12 týdenní léčbě hodnocení hormonálních parametrů a orální glukózový toleranční test. Skupina A (n=10) byla léčena 2g MYO + 200mcg kyseliny listové každý den. Skupina B (n=10) byla léčena pouze 200mcg kyseliny listové. Dále bylo provedeno ultrazvukové vyšetření a stanoveno Ferriman-Gallwey skóre.

Hlavní výstupy: Hodnota luteinizačního hormonu (LH), FSH, PRL (prolaktin), E2 (estradiol), T (testosteron), insulinu, glukózy, C peptidu, BMI, poměr glukóza/insulin (vyjadřující inzulínovou rezistenci), HOMA index aj.

Výsledky: Po12 týdnech podávání MYO došlo k významnému snížení hladin LH, PRL, T, insulinu a poměru LH/FSH, došlo k signifikatnímu zlepšení inzulínové rezistence a HOMA indexu. U žen s nepravidelným nebo zcela chybějícím menstruačním cyklem došlo obnovení pravidelnosti menstruačního cyklu. U žen léčených pouze kyselinou listovou nebyly zaznamenány žádné změny.

Závěr: Podání MYO vede snížením hyperinzulinémie, která je zodpovědná za sekreci LH, k lepšímu fungování reprodukčního systému.  

 

Článek ke staženípdf367.33 KB

Podání Myo-inositolu pozitivně ovlivňuje hyperinzulinémii a hormonální parametry u pacientů se syndromem polycystických ovarií s nadváhou