Upravit stránku

Přemítání o inositolu pro léčbu syndromu polycystických ovarií: kroky směrem k úspěchu

Nestler JE, Unfer V. Reflections on inositol(s) for PCOS therapy: steps toward success. Gynecol Endocrinol 2015 Jul;31(7):501-5.

Souhrn

V patogenezi syndromu polycystických ovárií (PCOS) je zahrnuta jak inzulínová rezistence, tak k rezistenci se vztahující kompenzační reakce, hyperinzulinémie. Navzdory podobnosti mezi myoinositolem (MYO) a D-chiro-inositolem (DCI) hrají rozdílnou roli v etiologii a terapii PCOS. V jaterní tkáni jsou obě molekuly zahrnuty do přenosu signálu řízeného inzulínem (insulin signaling) – MYO podporuje vychytávání glukózy, DCI participuje v syntéze glykogenu. V tkáni reprodukčních orgánů, jako jsou vaječníky, MYO reguluje vychytávání glukózy a signalizaci prostřednictvím folikuly stimulujícího hormonu (FSH), zatímco DCI se věnuje inzulínem vyvolané tvorbě androgenů. Nová hypotéza týkající se tzv. „DCI paradoxu“ ve vaječníkách poskytla klíč pro lepší porozumění. Na rozdíl od ostatních tkání, vaječníky nejsou inzulín rezistentní. Enzym epimeráza, zajišťující přeměnu MYO na DCI je inzulín dependentní. Tato hypotéza ukazuje, že ve vaječníkách žen mající PCOS zvýšená aktivita enzymu epimerázy vede k nadprodukci DCI a nedostatku MYO. Tato nerovnováha může být příčinou horší kvality vajíček a zhoršené signalizace prostřednictvím FSH. Vzhledem k této situaci je ústředním bodem pro léčbu PCOS podání obou, MYO i DCI ve správném poměru. Toto a některá další témata byla předmětem diskuze mezi 2 vědci. Jejich názory jsou popsány v tomto článku.

Článek ke staženípdf409.28 KB

Přemítání o inositolu pro léčbu syndromu polycystických ovarií: kroky směrem k úspěchu